Fagplan for visuelle kunstfag.

Kulturskolen har egen fagplan i de visuelle kunstfag. Les den ved å klikke på fanen for fagplan.

onsdag 6. april 2011

Maskene tar form

Elevene har i dag arbeidet videre med sine masker. De fikk utdelt en plate som masken skal monteres på. Utfordringen var å finne en måte å overflate behandle platen slik at den enten var en forlengelse av masken, at den utvidet forståelsen for masken eller en kontrast eller motsetning til masken. De fleste valgte ulike innfallsvinkler til arbeidet. Her viser jeg to masker med ulik vinkling.

Her har eleven valgt å fortelle mer om maskens innhold.

-og her har en annen elev valgt å følge linjebruk i masken ut i flaten, men har valgt kontrast farger som bakgrunn.
Neste gang skal titler skrives, masker monteres på platene og utstilling monteres --og så er det påske.

tirsdag 5. april 2011

Blindtegning og farger og tålmodighet.

En av de største utfordringene man har som kunstlærer til barn er å forhindre at alt skal gjøres i rasende fart. Det er som om hele vårt samfunn er preget av at alt som skal gjøres, skal gjøres på kortest mulig tid. Og kunstelevene er også preget av dette. Det er et møysommelig arbeid å få de til å forstå dette. Det kan kun erfares.

I kunstens verden trenger ihvertfall man å glemme tiden og ikke tenke på at alt skal være ferdig så fort som mulig. Det er de elevene som oppdager dette, som evner å utvikle sine egenskaper mest, og som opplever dette selv når de kan betrakte det ferdige resultatet.

Elevene har arbeidet med blindtegning idag også. Etter å ha "varmet opp" øyet med små korte gymnastikkøvelser - 1 minutts blindtegninger, så var de igang med kveldens oppgave - og en oppgave som de skal arbeide med minst en gang til.

Med utgangspunkt i blindtegning arbeidet de med tusjpenn på arket mens øyet hvilte på motivet. Dette var modifisert blindtegning, dvs at de fikk lov til å titte ned på arket en sjelden gang for å justere hånden sin.
Etter at tegningen var ferdig tok de frem akvarellfarger, monterte arket og ga seg i kast med vannfarger på tegningen. Akvarellmaling er preget av utvannete farger og når et lag er tørt kan de male nye farger, nye lag opp på det som allerede er på arket. Dette betyr at de kan fortsette på sine bilder neste gang også.

Her kommer noen fotografier av en del av de uferdige arbeidene. Legg merke til tusjtegningenes váre og søkende linjer og fargeflatene som får sine plasser ofte uavhengig av strekens innhold. Mange spennende uttrykk.