Fagplan for visuelle kunstfag.

Kulturskolen har egen fagplan i de visuelle kunstfag. Les den ved å klikke på fanen for fagplan.

onsdag 15. september 2010

Storyboard

Nå har animatørene fordelt arbeid og har ansvar for hver sin scene. De har utarbeidet storyboard for filmen.
Det vil si: at alle scenene i filmen har blitt gjennomgått. Kulisseskisser er utarbeidet, replikker er nedskrevet, persongalleriets tilstedeværelse i de enkelte scenene er avklart.

Før filmatisering kan skje må teamet ha blitt enig i hvilke bildeutsnitt og kameravinkler som skal brukes. Når filmingen er igang kan man ikke bruke tiden til å diskutere det.

Bildeutsnitts muligheter er jo alt fra det ultranære til oversiktsbilde. . Ultranærebilder beskriver følelser og oversiktsbilder forteller om hvor hendelsene skjer. Kameravinklene, fugle, froske- og normalperspektiv gir ulike inntrykk og det vet disse animatørene.
Storyboardarbeidet er fordelt.
Neste gang er det kulisselaging. Da vil elevene arbeide med maleriet som uttrykk.

tirsdag 14. september 2010

Komposisjon III -fra papir til gips

Idag har elevene forvandlet sine komposisjoner til motiver på gips. En tegning er jo flat, og nå skulle motivene overføres til et uttrykk som ikke er helt flat - et relieff.
Gipsplatene var stivnet nok når elevene kom slik at de kunne begynne arbeidet etter en  innføring i bruk av ulike type redskaper.
U-jern, V-jern og spissjern. Forrige ukes komposisjoner ble fotografert og nå fikk elevene de utlevert som laminerte bilder som de kunne arbeide etter.

Det tar tid å få frem sitt motiv i et relieff og mange måtte kanskje øve utholdenheten en del idag. Å presse seg selv litt lenger i arbeidet gir et bedre resultat og det er vel nettopp det kunstelevene vil - å bli dyktigere i sitt arbeid.
Elevene fikk avsluttet gipsrelieffet etter dagens økt og de har blitt satt til tørk. Neste skritt i dette arbeidet vil bli å sette farge på verket.

Her kan dere se dagens relieffer uten farge:
Kvelden endte med et brak- et bord datt ned etter at flere satt opp på den. Vi satt og så på kveldens arbeid og dermed sa det BANG!
Mange ble litt rystet av hendelsen, men vi overlevde alle mann:-)
PS. til Siri- håper sykkelturen gikk bra:)