Fagplan for visuelle kunstfag.

Kulturskolen har egen fagplan i de visuelle kunstfag. Les den ved å klikke på fanen for fagplan.

onsdag 9. mars 2011

MASKER

Nå har elevene lagt bak seg en lang animasjonsperiode og ikveld har et nytt prosjekt begynt.  Elevene skal lage masker.

Masker er noe mennesker har laget i de fleste kulturer og gjennom tidene. Det er ulike årsaker til at mennesker har laget masker opp gjennom tidene. Alt fra rituelle seremonier til krigsmasker, fra å skremme vekk onde ånder til å hedre gudene- og til karnevalsbruk.

Elevene lot seg inspirere av bøker om ulike kulturer, afrikansk, maya indianerne, nordamerikanske indianere, egypt, kinesisk og kunstnere av idag som benytter masker som uttrykksmiddel.

En skisse/rableprosess er et godt redskap for å varme opp fantasien og det ble laget utallige utkast til hvordan elevenes masker skal se ut. De utforsket også skissene med fargeforslag og tenkte på hvilke materialer de vil trenge for å utsmykke masken når den tid kommer. Men først skal maskene lages i gips og det skjer neste gang.

Her viser jeg noen bilder fra inspirasjonsbøkene. Mange spennende masker finnes det og mange løsninger når det gjelder utsmykning. Det blir spennende å se elevenes masker om noen uker.

Maske laget av Solveig Hiorth Andersen
nordamerikansk indianermaske

Fra Mayakulturen
Maske laget av Solveig Hiorth Andersen

Nordamerikansk indianermaske
Picasso
Picasso
Fra den egyptiske kulturentirsdag 8. mars 2011

Familieforestilling i Sofiemyr kirke 19. mars

Elevene har arbeidet ivrig med å ferdigstille et større prosjekt som skal være et av bidragene på lørdag 19. mars i Sofiemyr Kirke.
Her er noen bilder av det lange maleriet som rommer mennesker; glade mennesker, gode venner, mennesker fra hele verden.