Fagplan for visuelle kunstfag.

Kulturskolen har egen fagplan i de visuelle kunstfag. Les den ved å klikke på fanen for fagplan.

tirsdag 9. november 2010

Tekstiltrykk og Kenya

Nå har elevene begynt et arbeid med tekstiltrykk. Utgangspunktet er 3 lange tekstiler av størrelse 80X250cm. Disse arbeidene skal utstilles i regi av den Kenyanske uken om ikke så altfor lenge.
Når 11 mennesker skal samarbeide om 3 store arbeid må det planlegging til. Alle fikk i oppgave å tegne utkast til et produkt. Senere ble alle  skisser stilt ut og elevene foretok et valg mellom utkastene.  Skissene ble tatt frem og de forsøkte å sette ord på hva som var fint i uttrykkene. Det ble tilslutt foretatt et demokratisk valg over de skissene som de fleste likte og ønsket å arbeide videre med. Noen ganger må vi godta at andre har kommet med andre innspill og som blir foretrukket av majoriteten.

3 arbeidsskisser danner grunnlaget for det videre arbeid.

Tekstilene skal deles opp i mindre enheter gjennom å bruke maskeringstape til å lage et mønster. Elevene ble satt sammen i grupper og maskerte tekstilene sine.

Malingen var ferdig blandet for idag. De skal benytte tekstilmaling. For at tekstilene skal "snakke" sammen tiltross for ulike mønsterdelinger, var fargepaletten begrenset.  Malingen måtte lukkes igjen og ble satt bort til neste gang. Grundig forarbeid er viktig.

Forberedelsen er gjort og neste gang blir en spennende kveld. Husk arbeidstøy!!