Fagplan for visuelle kunstfag.

Kulturskolen har egen fagplan i de visuelle kunstfag. Les den ved å klikke på fanen for fagplan.

onsdag 30. mars 2011

Hva skjuler seg bak masken

Forrige onsdag malte 3dgjengen sine masker. Noen fortsatt en del på det idag og noen skal fortsette maskelagingen med andre materialer som skal bli en del av uttrykket.

Masker skjuler ansiktet og det var interessent å følge med på hva elevene gjorde når de fikk problemstillingen: hvordan ser masken ut på baksiden? Hva skjuler masken? Her er et par eksempler av forsidene på maskene. Neste gang skal maskene monteres på plate og så henges opp til utstilling.


verdenstalentermedstemmer

2dgjengen har fått lagt en del stemmer på sin film og nå skal animasjonen presenteres i kulturskolen i håp om at noen av skolens musikkelever kan bidra med musikkinnslag til filmen.tirsdag 29. mars 2011

Venstre eller høyre?

2d gruppen fortsatte idag med tegneøvelser som styrker øyets evne til å betrakte et objekt. Som jeg tidligere har skrevet, tegneferdigheter utvikles først og fremst gjennom å oppøve øyet til å se. Så mye som 90% av tegneoppgaven er gjort av øyet.

Oppgavene er idag var først å gjøre litt "øyegymnastikk" med noen kjappe blindtegninger. Det betyr å IKKE se på arket mens man tegner, men hele tiden holde blikket fast på det man ser på. Når det var gjort så kom første oppgaven som besto i å lage en modifisert blindtegning.  Det betyr rett og slett å se på motivet så mye som mulig, men tillate seg å titte ned på arket iblant for å korrigere seg selv. Det var en fortettet konsentrert atmosfære i rommet mens dette arbeidet pågikk. Tegningene ble utrolig levende og med fine følsomme streker. Blyanten overfører blikkets vandring til arket på en følsom måte, og skjønnheten er tilstede selv om proporsjoner ikke er helt riktige. Ta en titt:


Når denne oppgaven var ferdig skulle de tegne blomstermotivet en gang til. Oppgaven var å opprettholde øyekontakten med motivet men korrigere seg selv slik at proporsjoner kunne bli litt riktigere. Det interessente er at i denne oppgaven falt elevene tilbake i "skjemategning" som høyre hjerndel har lagret. Høyrehjernehalvdel som er rasjonalistisk overtar fort blyanten og orker ikke å forbli i den intensive betraktningsarbeidet som ble gjort i første oppgave,

De er riktige så fine, men mangler den levende streken som de første tegningene fikk. Vi betraktet alle bildene på slutten av timen og jeg tror elevene selv opplevde forskjellen mellom de to tegningene de hadde gjort.

Neste gang fortsetter arbeidet med å styrke øyet til å se- og å tegne.